Czas i miejsce

CZAS

W 2017 roku Dni Fantastyki odbędą się w dniach 7-9 lipca. Dokładne godziny podamy bliżej imprezy.

MIEJSCE

Wrocławskie DF-y od samego początku, czyli od 2004 roku, odbywają się w jednym z najbardziej klimatycznych miejsc we Wrocławiu – leśnickim Zamku, w którym obecnie mieści się siedziba Centrum Kultury „ZAMEK” – oraz w jego najbliższym otoczeniu, na terenach krajobrazowego Parku Leśnickiego.

Dokładny adres Zamku to pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.

HISTORIA ZAMKU LEŚNICKIEGO

Pierwszy zamek powstał w Leśnicy najprawdopodobniej w 1132 roku i był wówczas siedzibą książęcą. W 1335 roku stał się częścią Korony Czeskiej, ale już cztery lata później kupił go Gysko de Reste, wrocławski mieszczanin. Od tamtej pory pałac często zmieniał właścicieli – w 1459 roku należał do Michaela Bankego, któremu udzielono zgodę na przebudowanie terenu. Nie wiadomo jednak, czy do tego doszło, ponieważ w 1459 roku wrocławscy mieszczanie spalili zamek z obawy przed najazdem husyckiego króla Jerzego z Podiebradu. W 1610 roku Heinrich von Hörnig odremontował pałac, który jednak wkrótce potem uległ zniszczeniu podczas wojny 30-letniej.

Trzy lata po zakończeniu wojny, w 1651 roku, Leśnicę kupił starosta śląski Horatius von Forno. Zamek należał do jego rodziny do roku 1733 – wówczas został on sprzedany wrocławskiemu zakonowi Krzyżowców z czerwoną gwiazdą (ich siedzibą był budynek przy ul. Szewskiej mieszczący dziś zbiory Ossolineum). Przebudowany na barokową budowlę pałac przetrwał drugą wojnę światową.

W latach 1959-1963 zaadaptowano zamek na potrzeby domu kultury, a w 1962 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków Wrocławia. Po 1974 roku odnowiono piwnice i kazamaty, a w 1995 roku wyremontowano elewację budynku. Obecnie w pomieszczeniach pałacu leśnickiego znajduje się siedziba Centrum Kultury „Zamek”.

Na przestrzeni swoich blisko 900-letnich dziejów gościło tu wielu przedstawicieli rodów królewskich, książęcych, a także osobistości znane z kart historii. Przebywał tu między innymi Bolesław Wysoki, Henryk Brodaty z żoną Jadwigą, Henryk Pobożny, czeski i niemiecki król Karol IV, cesarz Maksymilian II, Maciej II, król pruski Fryderyk II, ksiądz Hieronim Bonaparte oraz marszałek Michel Ney.