REGULAMIN NOCLEGÓW

dla uczestników imprezy Dni Fantastyki 2018 organizowanej przez Centrum Kultury „Zamek”

1. Organizatorem Noclegów jest Centrum Kultury „Zamek”.
2. Do noclegu w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. P. Eluarda 51-55 we Wrocławiu uprawnia wyłącznie karta noclegowa, wykupiona w punkcie sprzedaży biletów w siedzibie Centrum Kultury „Zamek” przy Pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu lub w systemie przedsprzedaży.
3. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Noclegów.
4. Karta noclegowa uprawnia do skorzystania z noclegu w terminie 29/30 czerwca i 30 czerwca/1 lipca. Dostęp do pomieszczeń noclegowych będzie możliwy w godzinach od godz. 16 w dniu 29 czerwca 2017 roku do godz. 13 w dniu 1 lipca 2017 roku.
5. Każdy uczestnik imprezy posiadający kartę noclegową ma możliwość skorzystania z noclegu w Szkole Podstawowej nr 51
6. Karta noclegowa jest imienna. Pracownik ochrony lub przedstawiciel organizatora ma prawo sprawdzić tożsamość uczestnika i porównać z danymi wpisanymi na karcie noclegowej. Wypełniona karta noclegowa na czas korzystania z noclegu zostaje zdeponowana w punkcie organizacyjnym, w zamian uczestnik otrzymuje opaskę identyfikacyjną.
7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na nocleg, podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Zakup karty noclegowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Centrum Kultury „Zamek” w celach niezbędnej identyfikacji i bezpieczeństwa użytkowników sal noclegowych. Dane osobowe zebrane na potrzeby organizacji noclegów zostaną usunięte najpóźniej 1 miesiąc od zakończenia imprezy.
9. Wymagane są własne śpiwory i karimaty.
10. Do dyspozycji osób korzystających z noclegów będzie czajnik elektryczny. Należy mieć własne naczynia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w salach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatury zasilanej energią elektryczną nie stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń.
11. W miejscu noclegów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
12. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie noclegu.
13. Pracownik Ochrony lub oznakowany przedstawiciel organizatora ma prawo nie wpuścić na teren noclegu uczestnika imprezy, w szczególności jeśli uczestnik będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowywał się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób zakłócał spokój innych, odmawiał okazania wiarygodnego dokumentu tożsamości, próbował wnieść na teren imprezy alkohol lub przedmioty niebezpieczne.
14. Pracownik ochrony lub oznakowany przedstawiciel organizatora ma prawo zażądać od korzystającego z noclegów okazania zawartości wnoszonych plecaków, toreb oraz innych bagażów w celu sprawdzenie czy nie wnosi alkoholu, środków odurzających lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
15. W przypadku złamania zasad regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu noclegu i nie będzie przysługiwać mu zwrot kosztów zakupu karty noclegowej.
16. Każdy korzystający z noclegów zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godz.23.00 – 6.00, zgłoszenia każdej zauważonej szkody lub usterki, przestrzegania przepisów ppoż., stosowania się do poleceń pracownika Ochrony i organizatorów
17. Każde uszkodzenie mienia obiektu będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia poczynionych szkód. Wszyscy korzystający z noclegów odpowiadają za swoje mienie.
18. Za ewentualne kradzieże Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
19. W przypadku zgubienia karty noclegowej lub opaski Organizator nie wydaje duplikatu, a uczestnik imprezy zmuszony jest wykupić kolejną kartę noclegową.
20. Dowodem na posiadanie Karty noclegowej jest opaska, którą uczestnik jest zobowiązany posiadać zapiętą na nadgarstku i okazywać na życzenie organizatorów i ochrony.
21. Opaska jest wydawana przy rejestracji w szkole noclegowej.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.