Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie Kryształowe Smoki, skierowanego do młodych i początkujących twórców. W 2019 roku przygotowaliśmy dwie kategorie konkursowe – Opowiadania i Ilustracja.

Autorzy nominowanych prac zostaną poinformowani e-mailem o tym fakcie do 31 maja 2019 roku. Otrzymają również darmowe akredytacje na Dni Fantastyki 2019. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 6 lipca 2019 roku w czasie Gali Dni Fantastyki.

OPOWIADANIA

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie, które ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2019 – Czas. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Podstawowymi kryteriami oceny będą przede wszystkim pomysłowość i wysoki poziom merytoryczny.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I. Od 10 do 15 lat – dla pierwszego miejsca nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
II. od 16 lat – dla pierwszego miejsca nagroda w kwocie 700 zł

Dni Fantastyki we współpracy z wrocławskim Wydawnictwem Kłobook mają dla Was jeszcze jeden powód, dla którego warto powalczyć w tegorocznych „Kryształowych Smokach”.
Autorzy, którzy zdobędą pierwsze pięć miejsc w konkursie (i ci, którzy poza opowiadaniem konkursowym skrywają w czeluściach swoich szuflad maszynopis powieści tylko czekający na to, aby ujrzeć światło dzienne), otrzymają od wydawnictwa gwarancję, że w momencie przesłania swojego tekstu, zostanie on w ciągu sześciu miesięcy w całości przeczytany oraz opatrzony informacjami zwrotnymi. W przypadku, gdy maszynopis zachwyci wydawców oraz wpisze się w profil wydawnictwa, będzie możliwe podpisanie umowy wydawniczej i co za tym idzie – wydanie powieści drukiem.

Dodatkowo we współpracy z wydawnictwem wydamy antologię najlepszych opowiadań w formie e-booka, a cały dochód z jego sprzedaży zostanie w całości przekazany na cele charytatywne.

Prace w wersji elektronicznej (w formacie RTF) z zaznaczoną opcją potwierdzenia odebrania wiadomości należy przesłać na adres e-mail konkurs@dnifantastyki.pl. W temacie należy wpisać typ konkursu (opowiadanie). W treści maila powinny znaleźć się następujące dane autora: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2019. 

Pełny tekst regulaminu konkursu znajdziecie tutaj.

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej – tutaj

ILUSTRACJA

Przedmiotem konkursu jest ilustracja, która ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2019 – Czas. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Dopuszczalne techniki wykonania prac to: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I. Od 10 do 15 lat – dla pierwszego miejsca nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
II. od 16 lat – dla pierwszego miejsca nagroda w kwocie 700 zł

Prace w wersji elektronicznej (w formacie JPG) z zaznaczoną opcją potwierdzenia odebrania wiadomości należy przesłać na adres e-mail konkurs@dnifantastyki.pl. W temacie należy wpisać typ konkursu (ilustracja). Zgłoszona praca powinna zostać opisana w e-mailu tytułem pracy oraz danymi autora: imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem zamieszkania oraz numerem telefonu. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2019. 

Pełny tekst regulaminu konkursu znajdziecie tutaj.

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej – tutaj