Nasz zespół

CENTRUM KULTURY „ZAMEK”

www.zamek.wroclaw.pl
pl. Świętojański 1

Wrocław
Dyrektor – Elżbieta Lenczyk

KOORDYNATORZY:

Piotr Makarewicz – Koordynator Główny

Maciej Kozieł – Koordynator, szef zespołu ds. programu

PROGRAM

Maciej Kozieł – Szef zespołu ds. programu

Kamila Bilińska – Z-ca szefa zespołu ds. programu

Atai Cosplay – Organizator ds. programu – konkurs Cosplay

Asia Witek – Organizator ds. programu – strefa „Gry o tron”

Agnieszka Jamroszczak – Organizator ds. programu – Strefa Dziecięca, Wystawy

Joanna Boś – Organizator ds. programu – Gala Dni Fantastyki

Karolina Pomorska – Organizator ds. programu – Konkurs Kryształowe Smoki

GOŚCIE

Marta Witkowska – Organizator ds. programu – Goście

Asystenci: Igor Chrobot, Barbara Michalewska, Małgorzta Uchnast, Igor Włosek, Maria Chojnacka

GRY

Jan Truchanowicz – Organizator ds. programu – Gry

Asystenci: Iza Sokołowska – Kot, Michał Ostasz, Jakub Jerzyński

KRYSZTAŁOWE SMOKI – WARSZTATY

Wojciech Becla – Organizator ds. programu – Kryształowe Smoki

Asystenci: Seweryn Jagusiak, Maria Chojnacka

FANI DLA FANÓW

Skałosz Milczanowski – Organizator ds. programu – Fani dla fanów

Asystent: Jakub Jerzyński

INSPIRACJE – NAUKA

Jakub Kozerski – Organizator ds. programu – Inspiracje

Asystenci: Kaja Jurkowska, Anna Łuczak

FANTASTYKA OPEN

Kamila Bilińska Organizator ds. programu – Fantastyka Open

Asystent: Rafał Plantos

PROMOCJA I MARKETING

Katarzyna Deręgowska – Szef zespołu ds. promocji branżowej i marketingu

Aleksander Spyra – Z-ca szefa zespołu ds. promocji branżowej i marketingu

Magdalena Mazur – Organizator ds. promocji – oprawa wizualna

Jarosława Trocka – Organizator ds. promocji – social media

Fabien Sacha – Organizator ds. promocji – media branżowe

SPONSORZY

Kamila Szymańska – Organizator ds. marketingu – sponsorzy

Asystent: Patryk Heizig

WYSTAWCY

Magdalena Sterlus – Organizator ds. marketingu – wystawcy gastronomiczni

Ewelina Rumpel – Organizator ds. marketingu – wystawcy branżowi

Asystent: Patryk Heizig

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Anna Królicka – Deręgowska – Szef zespołu ds. administracji i obsługi

Piotr Bujak – z-ca szefa zespołu ds. administracji i obsługi  

OBSŁUGA

Kamil Gąsior – Organizator ds. obsługi – punkty informacyjne

Asystent: Ewa Witczak

Anna Oktaba – Organizator ds. obsługi – szkoła noclegowa

Asystent: Marek Jaros

Joanna Janczewska – organizator ds. obsługi – bezpieczeństwo

Asystent: Marcin Kopczyński

AKREDYTACJA 

Maria Królicka – Organizator ds. akredytacji

Asystent: Maciej Bona

WOLONTARIAT 

Adrian Wrotkowski – Organizator ds. wolontariatu

Asystent: Angela Minko