PATRONATY HONOROWE

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat Honorowy Rektora Politechniki Wrocławskiej