Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza wystawców. Wysłanie do Organizatora karty zgłoszenia nie gwarantuje udziału w Festiwalu. Na podstawie karty Zgłoszenia Organizator dokonuje weryfikacji asortymentu i kwalifikuje do udziału w XIV Dni Fantastyki. Po dokonaniu akceptacji Organizator telefonicznie powiadomi Zgłaszającego w celu ustalenia terminu podpisania stosownej umowy. Tylko podpisanie stosownej umowy z Organizatorem i wypełnienie jej warunków jest gwarancją udziału w imprezie.

WYSTAWCÓW ZAINTERESOWANYCH STOISKIEM PIWNYM ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE. 

Przed zgłoszeniem stoiska należy zapoznać się z:
REGULAMIN STREFY WYSTAWCÓW
KARTA ZGŁOSZENIOWA STOISK GASTRONOMICZNYCH