Zapraszamy również do pojawienia się na Dniach Fantastyki 2018 w charakterze wystawcy piwnego. W związku z dużym zainteresowaniem tego typu współpracą, partnerzy zostaną wyłonieni na drodze konkursu.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawców, obsługujących stoiska ze sprzedażą piwa w trakcie festiwalu Dni Fantastyki 2018, zwanego dalej imprezą. W konkursie można ubiegać się o prawo do obsługi jednego lub obu stoisk piwnych (w drugim przypadku łączy się to z prawem wyłączności na sprzedaż alkoholu na imprezie).

Oferty należy przesyłać na załączonym do regulaminu formularzu, na jednocześnie dwa adresy mailowe: 1. fantastyka@zamek.wroclaw.pl, 2. k.szymanska@dnifantastyki.pl, do dnia 30.03.2018 r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się 7 maja 2018 roku, a wyłonieni wykonawcy zostaną w ciągu 3 dni powiadomieni drogą mailową oraz telefoniczną.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie.