Patronat PWr

 

Z dumą informujemy, że Politechnika Wrocławska objęła patronatem tegoroczne Dni Fantastyki. To doskonała wiadomość dla naszego bloku naukowego – Inspiracje.

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni w naszym mieście i czołowym uniwersytetem technologicznym w kraju. Rokrocznie studenci tej uczelni nie tylko odwiedzają Dni Fantastyki, ale również pomagają je tworzyć. W ramach dotychczasowej współpracy już kilkakrotnie gościliśmy szeroką reprezentację kół naukowych z PWr.