Bilety / sklep

ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW NA DNI FANTASTYKI 2022

 1.  Bilety można zakupić wyłącznie na stronie biletyna.pl oraz w siedzibie organizatora – Centrum Kultury “Zamek” we Wrocławiu, pl. Świętojański 1
 2.  W sprzedaży są następujące ceny biletów:
  karnet 3-dniowy, cena: 130 zł (ograniczenie ilości: 1000 szt.).
  karnet – tylko gamesroom 3 dni, cena 20 zł
  Wejściówka na punkt programu, cena: 15 zł (zgodnie z limitami na salach)
 3. W budynku mogą przebywać jedynie osoby z karnetami oraz z ważnymi biletami na punkty programu odbywające się tego dnia.
 4. Opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających asysty mogą za darmo wchodzić na punkty programu i do budynku. Dowodem poświadczającym ich uprawnienia jest ważna legitymacja posiadana przez osobę, której asystują. Muszą również stale przy niej przebywać.
 5. Dzieci do lat siedmiu wchodzą na punkty programu i do budynku za darmo, ale muszą przebywać pod stałą opieką opiekuna posiadającego ważny bilet. Dzieciom w tej kategorii wiekowej nie przysługują osobne miejsca na punktach programu. Wyjątkiem od tej zasady są punkty programu przeznaczone dla dzieci w strefie dziecięcej, na które obowiązują osobne zasady uczestnictwa.

KARNETY

 1.  Karnet należy wymienić na opaskę w punktach kasowych w czasie festiwalu. Opaska w czasie trwania imprezy stanowi dowód zakupu, uprawnia do poruszania się po budynku oraz do uczestniczenia w punktach programu zgodnie z poniższymi zasadami.
 2.  Osoby posiadające karnet mogą zajmować miejsca w puli miejsc karnetowych na salach zgodnie z kolejnością kolejki. Posiadanie karnetu nie oznacza rezerwacji miejsca na punktach programu.
 3.  Osoby posiadające karnet wpuszczane są do sali od 5 minut przed rozpoczęciem punktu programu.
 4.  Karnet uprawnia również do korzystania z gamesroomów zgodnie z obowiązującym w nich limitem miejsc.

WEJŚCIÓWKI:

 1. Wejściówka jest gwarancją wejścia na wybrany punkt programu, na który została zakupiona.
 2.  Wejściówka traci ważność na 5 minut przed rozpoczęciem punktu programu, na który jest zakupiona. Od tego momentu zwrot przysługuje jedynie wtedy, gdyby punkt programu, na który została wykupiona, nie odbył się.
 3.  Dowodem zakupu jest wydruk lub plik, okazane (w przypadku pliku: na ekranie urządzenia takiego jak telefon czy tablet) obsłudze wydarzenia przy wejściu na punkt programu.