Ceny biletów na Dni Fantastyki 2019 wraz ze zniżkami. 

Bilety w przedsprzedaży można zakupić do 30 czerwca, jedynie przez system biletyna.pl.
LICZBA MIEJSC NA WYDARZENIU JEST OGRANICZONA!

Karnet 3 dni – przedsprzedaż (do 30 maja) 50 zł
Karnet 3 dni + karta noclegowa – przedsprzedaż (do 30 maja) 70 zł
Karnet 3 dni – przedsprzedaż (31 maja – 30 czerwca) 65 zł
Karnet 3 dni + karta noclegowa – przedsprzedaż (31 maja – 30 czerwca) 80 zł

 

 

Bilety do nabycia w kasach na terenie festiwalu w dniach  5 – 7 lipca 2019:

Karnet 3 dni 65 zł
Karnet (sobota – niedziela) 50 zł

Bilet – piątek 35 zł
Bilet – sobota 35 zł
Bilet – niedziela 35 zł

Bilet Rodzinny – Dzieciom w wieku 7 – 12 lat przysługuje zniżka w wysokości 50%. Warunkiem jest obecność dwóch opiekunów, którzy wykupili pełny bilet na Dni Fantastyki 2019.  Dzieci do lat 7, które przyjdą z opiekunem opłacającym wstęp, wchodzą za darmo.

Opiekun rozumiany jest tutaj jako osoba, która ukończyła 16 lat i jest członkiem rodziny uczestnika korzystającego z ulgi. Jeżeli opiekun nie jest osobą spokrewnioną z korzystającym z ulgi (np. sąsiad, bliski znajomy), wtedy wymagana jest pisemna deklaracja rodziców uczestnika, wskazująca opiekuna z imienia i nazwiska. Jeden dorosły opiekun może wejść na imprezę maksymalnie z dwójką dzieci, za które nie opłaca wstępu lub korzystają ze zniżki.

Karty noclegowe nie będą sprzedawane na miejscu, a jedynie w przedsprzedaży wraz z karnetami. 
W przypadku osób niepełnoletnich korzystających z kart noclegowych bez opiekuna wymagana jest zgoda prawnych opiekunów.

Dla twórców programu przewidzieliśmy zniżkę do 100%. Zniżka naliczana jest zależnie od liczby zgłoszonych i przyjętych punktów programu i jest ona do wykorzystania jedynie w przedsprzedaży do 20 czerwca 2019 r.

Opiekun osoby z umiarkowanym, bądź znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zniżki 100%, odbieranej w biurze w obecności osoby nad którą będą sprawować opiekę, bądź której będzie asystować w czasie trwania festiwalu. Warunkiem otrzymania bezpłatnego biletu dla opiekuna jest posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością orzeczenia powiatowego zespołu orzekaniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W przypadku posiadania orzeczenia wydanego przez inny organ orzeczniczy stosuje się orzeczenia równoważne. W przypadku osób do 16 roku życia obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku obcokrajowców uznawana jest karta parkingowa osoby niepełnosprawnej. Osoba ubiegająca się o bezpłatny bilet dla opiekuna zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienie. Dokumenty dotyczące stanu zdrowia są okazywane wyłącznie do wglądu, celem potwierdzenia uprawnienia do zniżki. Centrum Kultury „Zamek” nie zbiera i nie przetwarza informacji o stanie zdrowia uczestników. Opiekun bądź asystent osoby niepełnosprawnej, zgodnie z obowiązującym prawem musi mieć ukończone 18 lat. Na czas trwania imprezy niepełnosprawnemu uczestnikowi przysługuje tylko jeden opiekun. Bilet w ten sposób uzyskany nie może być przekazany lub odsprzedany osobom trzecim.